Back to the article Materiály a výrobky na hrubú stavbu 16 / 16

betónové tvarovky ▶ nové, netradičné murovanie, tvarovky sa preväzujú výstužou, vypĺňajú betónovou zmesou ▶ majú nízku tepelnoizolačnú schopnosť, sú z betónovej zmesi, a preto ich odporúčame na menšie stavby ako garáže, suterény, pivnice, ploty. Cena od: 1,52 €/ks (Premac)