Späť na článok Materiály a výrobky na hrubú stavbu 15 / 16

keramické tvarovky (tehly) ▶ najbežnejší klasický murovací materiál, spojovacím prvkom je malta alebo lepiaci tmel ▶ výborné tepelnoizolačné vlastnosti, čomu zodpovedá aj cena ▶ vyrobené sú z klasických keramických materiálov pálením pri vysokej teplote. Cena od: 2 €/ks (Wienerberger)