Back to the article Materiály a výrobky na hrubú stavbu 10 / 16

betónové preklady ▶ monolitické – priamo odlievané z betónu na stavbe, vyžadujú si debnenie a vystuženie ▶ montované – hotové, zhotovené z betónu a výstuže, montované sú však zhotovené rýchlo ▶ nevyžadujú taký dlhý čas tvrdnutia a tuhnutia ako monolitické, oba typy musia byť vystužené betonárskou výstužou (Durisol)