Back to the article Materiály a výrobky na hrubú stavbu 9 / 16

vhodné pri základoch do zeme aj na nadzemnú časť základovej konštrukcie ▶ vyššia prácnosť – treba vystužiť výstužou a zaliať betónovou zmesou Cena od: 1 €/ks Foto: Premac