Back to the article Hydroizolačné materiály 6 / 11

Pri tlakovej vode sa najprv zhotoví železobetónová vaňa, ktorá zabezpečuje celistvosť izolácie. Na jej vnútornú stranu sa nataví hydroizolácia vo zvislom aj vodorovnom smere Foto: Icopal