Back to the article Hydroizolačné materiály 4 / 11

Pri vytváraní hydroizolácie z plastových fólií používame rôzne prvky príslušenstva – kužele v kútoch či vlnovce na rohoch konštrukcií Foto: Stano Botur