Back to the article Ako na plesne v interiéri? 7 / 7
Zdroj: Mapei

Stena po očistení plesní a rias s použitím bežného čistiaceho prípravku. Vonkajší povrch je čistý, mikroorganizmy zostávajú naďalej v podkladovej vrstve.

Stena po očistení plesní a rias s použitím bežného čistiaceho prípravku. Vonkajší povrch je čistý, mikroorganizmy zostávajú naďalej v podkladovej vrstve.