Back to the article Ako na plesne v interiéri? 6 / 7
Zdroj: Mapei

Stena napadnutá pôsobením plesní a riadsa znázornenie prieniku mikroorganizmov až do podkladovej vrstvy.

Stena napadnutá pôsobením plesní a riadsa znázornenie prieniku mikroorganizmov až do podkladovej vrstvy.