Back to the article 4 spôsoby, ako môžete realizovať pivnicu rodinného domu 1 / 5

Reakciou kryštalizujúcich látok s vlhkosťou a voľným vápnom vznikajú v štruktúre betónu nanokryštály solí, ktoré pevne zrastajú so stenami kapilár a postupne utesňujú pórovú štruktúru (foto pred reakciou a počas reakcie).