Späť na článok 4 spôsoby, ako môžete realizovať pivnicu rodinného domu 2 / 5

Izolácia proti stekajúcej vode a zemnej vlhkosti 1 – penetračný náter, 2 – asfaltovaný pás bez posypu, 3 – asfaltovaný pás bez posypu, 4 – asfaltovaný pás bez posypu, 5 – nopová fólia, 6 – geotextília, 7 – drenážne potrubie, 8 – zemina, 9 – betónová stena, 10 – betónový podklad