Back to the article Veľkorysá premena kúpeľne 6 / 8

Kam nechodí slnko, tam pomôžu svetlá... Vďaka premyslenej inštalácii svietidiel nad zrkadlom a bodových svetiel zabudovaných v zníženom strope získala kúpeľňa ďalší rozmer.