Back to the article Tmelíme a maľujeme steny bytu 1 / 9

Pri natieraní stropu postupujeme v pásoch. Ďalší pás naviažeme na predchádzajúci ešte pred vyschnutím farby. Foto a kresby: thinkstock.com