Back to the article Tmelíme a maľujeme steny bytu 1 / 9

Pred nanesením sadry je potrebné podklad navlhčiť, aby neodsal vodu potrebnú na tvrdnutie sadry. Foto a kresby: thinkstock.com