Späť na článok Plávajúce podlahy 1 / 12

b) Spojový mechanizmus tvarového pera je na čelnej strane. Položte ďalšiu lamelu a pritlačte ju na čelnej strane dolu, pokým pero nezapadne do čela predchádzajúcej lamely. Opakujte tento postup, až skompletizujete celý rad. (Balterio, P&P)