Späť na článok Plávajúce podlahy 2 / 12

Väčšinu parkiet na trhu možno ukladať aj nad podlahové vykurovanie. Výrobca parkiet môže ohraničiť maximálnu povrchovú teplotu vykurovaného podkladu a maximálne teplo vo W/m2, ktoré môže budúcu podlahu zaťažovať zo spodnej strany. (Kosche)