Späť na článok Plávajúce podlahy 8 / 12

c) Na koncoch radu vymedzte dilatačnými klinmi medzeru 7 – 15 mm, ktorú dodržíte nielen po celom obvode, ale aj pri zvislých konštrukciách, schodoch, zárubniach a napojeniach na inú krytinu. (Balterio, P&P)