Back to the article Plávajúce podlahy 7 / 12

d) Niektoré systémy zámkov vyžadujú vsadenie pod uhlom asi 15° a osadenie pod ľahkým tlakom na dlhej strane. (Balterio, P&P)