Späť na článok Nosné steny 11 / 12

Priečne dierovaná tehla je v nesprávnej polohe. Tieto tehly majú stanovenú polohu na zabudovanie do muriva (systém dutín musí prebiehať zvisle). Nevhodná poloha zhoršuje statické a tepelnoizolačné vlastnosti muriva v danom mieste. zdroj: Elena Bobeková