Späť na článok Nosné steny 10 / 12

Stabilita stavebného objektu sa vytvára systémom nosných alebo stužujúcich stien. zdroj: Liapor