Back to the article Bezpečnosť dverí 5 / 17

Zárubňa s nastavovacím 3D závesom určeným na zlepšenie stability dverí v zárubni a zabezpečujúcim maximálnu presnosť ich osadenia. (Sherlock)

05 sherlock big image