Späť na článok Bezpečnosť dverí 4 / 17

Schéma dverí modelového radu F6 (Sherlock) Základnú konštrukciu dverí tvoria: – dverné krídlo – má celokovovú dvojplášťovú konštrukciu s pozdĺžnymi a priečnymi oceľovými výstuhami, ktorá chráni dvere pred prehnutím, rozlomením a rezaním z obidvoch strán, – oceľový rám dverí – zabezpečuje po celom ich obvode odolnosť proti páčeniu alebo stlačeniu a znemožňuje, aby sa istiace body deformovali alebo dokonca vylomili aj pri extrémne silnom páčení, – výstuhy – zabezpečujú vysokú statickú a dynamickú pevnosť dverného krídla. Vnútorný priestor dverí vypĺňajú dosky s dobrými tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami.

03 sherlock schema big image