Back to the article Záhradkár v zime 9 / 10

V predjarnom období natierame kmene stromov vápnom, aby ich nezohrievali slnečné lúče. Denné rozmŕzanie a nočné opätovné zamŕzanie by mohlo kôru kmeňa veľmi poškodiť.