Back to the article Záhradkár v zime 1 / 10

Tak pokračujeme i v ďalších radoch. Poslednú brázdu potom zaplníme zeminou odloženou z prvého porýľovaného riadku.