Back to the article Záhradkár v zime 1 / 10

Pôdu rýľovanú v druhom rade prevrátene ukladáme do prvej prázdnej brázdy.