Back to the article Záhradkár v zime 1 / 10

Ak odkrajujeme tenšie pláty zeminy, menej sa narobíme a kvalita prevracania zeminy je lepšia.