Back to the article Záhradkár v zime 1 / 10

Zeminu z prvej brázdy uložíme na kôpku mimo vytýčeného priestoru. Rýľ staviame čo najkolmejšie. Hĺbka prevracanej zeme by mala byť 20 – 25 cm.