Back to the article Záhrada v zime 1 / 9

Mrazuvzdornú zeleninu stačí ochrániť nastieľaním senom, slamou a pod.