Back to the article Záhrada v zime 1 / 9

Okraje nakrývacej fólie zasunieme niekoľko centimetrov do zeme.