Back to the article Vypestuje si zeleninu na balkóne 1 / 11

Pravidelné a primerané zavlažovanie substrátu je jedným z najrozhodujúcejších činiteľov úrodnosti a zdravých plodov. Foto: Daniel Košťál