Back to the article Všetko o vlastnostiach kivi a jeho pestovaní 1 / 6

Rez kivi na začiatku leta – predlžujúce výhony vyrastajúce nad drôtenkou skrátime a tak podporíme tvorbu plodonosného obrastu na jednotlivých etážach. kresba: Jaroslav Pížl