Späť na článok Vegetatívne rozmnožovanie orecha kráľovského 1 / 15

Pri očkovaní podpníkov a štepov, ktoré sa zle zrastajú používame pracnejší spôsob – nikolovanie. Podložíme očko doštičkou z dreviny, ktorá má s podpníkom i štepom dobrú zrastavosť.