Back to the article Ovocné stromy – rezať či ohýbať? 1 / 14

Mimovegetačný predjarný rez provokuje strom k bujnejšiemu rastu, zatiaľ čo letný rez rast obmedzuje a podporuje jeho plodnosť. foto: thinkstock.com

03 thinkstock big image