Back to the article Letný rez ovocných drevín 1 / 13

Smer rastu nového výhonu závisí od polohy posledného púčika 1) Púčik nad rezom 2) Púčik pod rezom