Back to the article Letný rez ovocných drevín (2. časť) 1 / 9

Krátky rez (Lorettov) jabloní A – prvé skrátenie (1) alebo nalomenie (2) B – rez na pätku C – vytvorene generatívne púčiky na pätke D – skrátenie vytvoreného výhonku