Back to the article Huby zo záhrady – keď v lese nerastú, dopestujte si ich sami 1 / 11

Poľnička topoľová (Agrocybe cylindracea) rastie v bohatých trsoch na odumretých topoľových, jelšových, vŕbových a javorových kmeňoch a pňoch počas celého leta. Naočkované kláty neznášajú mráz, preto ich musíme prezimovať v miestnosti, kde nemrzne, alebo zasypať asi 30-centimetrovou vrstvou suchého lístia, prekryť fóliou a zaťažiť doskami. foto: thinkstock.com