Back to the article Farby v záhrade 9 / 11

Červená farba vysokého kvetináča akcentuje okraj odpočinkovej dláždenej plochy. Foto: Ing. Ľubica Lešinská, PhD.