Back to the article Chránime vašu záhradu 1 / 3

Previcur® Energy je systémový kombinovaný fungicíd s preventívnym aj kuratívnym (liečebným) účinkom, určený na ochranu zeleniny (uhorky, rajčiak, paprika, baklažán, hlúboviny, ...), okrasných rastlín v skleníku, šalátu a uhoriek aj v záhradách, proti pôdnym a listovým chorobám, ktoré spôsobujú pravé plesne (Oomycetes) a huby z rodu Pythium. Veľmi dobre chráni mladé časti rastlín a rastúce časti.