Back to the article Bohatá úroda zo skleníka 6 / 11

Aby sme získali maximálny zisk zo slnečných lúčov, sklené tabule by sme mali udržiavať čisté a rovnako sa postarať aj o funkčné kovanie. thinkstock.com

08c thinkstock big image