Späť na článok Ako zasadiť ovocný strom 4 / 11

3. KRÁTENIEPoškodené konce koreňov skrátime, aby sme ich stimulovali k tvorbe vlásočníc. Striháme kolmo na os koreňa až po zdravé drevo. Foto: Milan Gigel