Späť na článok Ako zasadiť ovocný strom 3 / 11

2. PRIMERANIEKoreňový bal primeriame k výkopu, ktorý v prípade potreby upravíme. Miesto zrastu podpníka musí byť na dva až päť prstov nad úrovňou pôdy. Foto: Milan Gigel