Back to the article Ako správne zavlažovať záhradu 1 / 8

Hĺbku potrebného prevlhčenia pôdy v danej intenzite kontrolujeme buď prístrojovým vlhkomerom, alebo sondou. Foto isifa/Shutterstock