Back to the article Ako podporiť dobrú úrodu v záhrade 1 / 11

Hrušky sú náročnejšie najmä na výhrevnosť pôdy. Tá môže byť hlinito-piesčitá, hlinitá až ílovo-hlinitá. Foto: thinkstock.com