Back to the article Založte si záhradné jazierko bez drahých technológií 1 / 16

5. Prvé ryby Po niekoľkých dňoch môžeme nasadiť prvé ryby, napríklad okrasné karasy (zlaté rybky), prírodné karasy (karas zlatistý a striebristý) či kapry koi. Postupne sadíme aj rastliny. Foto: Ing. arch. Marek Pavlech

05 marek pavlech big image