Back to the article Založte si záhradné jazierko bez drahých technológií 1 / 16

9. Úloha výsadby Leto 2012. Dobre rozrastené rastliny odoberajú pomocou koreňového systému prebytočné živiny z vody, a tak zabezpečujú stabilitu vodného biosystému. Foto: Ing. arch. Marek Pavlech

09 marek pavlech big image