Back to the article Založte si záhradné jazierko bez drahých technológií 1 / 16

Legenda: 1 – lekno (Nymphaea ’Gladstoniana‘), 2 – lekno hybridné (Nymphaea ’Sulphurea‘), 3 – pálka širokolistá (Typha latifolia), 4 – kosatec žltý (Iris pseudacorus), 5 – žabník skorocelovitý (Alisma plantago-aquatica), 6 – truskavec obyčajný (Hippuris vulgaris), 7 – škripina lesná (Scirpus sylvaticus), 8 – trpasličie kosatce a trávy, skalničky, 9 – striebristá tráva, 10 – letničky, 11 – vŕba kučeravá, 12 – jelša lepkavá (Alnus glutinosa), 13 – kosatce (Iris), 14 – nezábudka močiarna (Myosotis scorpioides), 15 – diablik močiarny (Calla palustris), 16 – jarabina oskorušová – pôvodný strom (Sorbus domestica), 17 – ťahavé rastliny (pavinič a trúbkovec), 18 – vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria), 19 – bezkolenec modrý (Molinia caerulea), 20 – škripina jazerná (Scirpus lacustris), 21 – papraď samčia (Dryopterix filixmas), 22 – záružlie močiarne (Caltha palustris), 23 – sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), 24 – mäta vodná (Mentha aquatica), 25 – ježohlav vzpriamený (Sparganium erectum), 26 – šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), 27 – funkia (Hosta), 28 – orgován – pôvodný ker (Syringa vulgaris)

15 marek pavlech big image