Back to the article Záhrada príťažlivá pre dušu 11 / 14

Väčší kruh zdobí kôpka neusporiadaných bielych kameňov, možno ako stopa či záznam o divokej prírode. Protipólom tvrdého kameňa je drevený fúrik plný krehkých kvetov.