Back to the article Vysádzanie ihličnanov 11 / 12

3. Výkop jamy Rýľom vykopeme jamu o niečo hlbšiu ako je výška koreňového balu. Spodnú časť zeminy dáme na jednu kôpku a vrchnú na druhú. Foto: Dano Veselský