Back to the article Vysádzame okrasný strom do malej záhrady 1 / 11

7. Koreňový bal Opatrne vytiahneme koreňový bal vysádzanej dreviny z nádoby. Dávame pozor, aby sa bal nerozpadol. Za žiadnych okolností ho nerozoberáme. Foto: Dano Veselský