Back to the article Vstup na pozemok i do domu 11 / 12

Vstupný priestor pred domom. Nika s nádobou na smeti je vedľa vjazdu (1 – dom, 2 – oplotenie, 3 – vstup, 4 – vjazd, 5 – nika so smetiakom, 6 – chodník, 7 – schodisko, 8 – terasa, 9 – skalka, 10 – výsadby, 11 – trávnik).