Back to the article Vstup na pozemok i do domu 1 / 12

Umiestnenie a konštrukcia poštovej schránky, zvončeka a mikrofónu do muriva oplotenia pri vstupe.